Vydáno: 1. 1. 2018
Vyměřovací základ pro OSVČ na nemocenské pojištění § 5b odst. 3 ZPSZ OSVČ může být účastna (není to ale povinné) nemocenského pojištění. V takovém případě hradí pojistné z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění, jehož výši si určuje osoba samostatně výdělečně činná sama. Je však vázána určitými omezeními. Měsíční základ: