Vydáno: 1. 1. 2018
Vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění § 3a ZPVZP Vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění je stanoven ve výši: