Související články

Práce uvolněné starostky z hlediska daně z příjmů, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění
Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 u osoby samostatně výdělečně činné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Splátky ve zdravotním pojištění
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018
Dohody a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018
Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a Evropská unie
Zaměstnavatelé - povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Přerušení podnikání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Souběhy ve zdravotním pojištění
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění
Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2018/2019
Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období
Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Konkurenční doložka a spor o neplatnost výpovědi z pohledu zdravotního pojištění
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Vliv zvyšování limitu pro solidární zvýšení daně na daňové a pojistné zatížení OSVČ
Aktuality ze zdravotního pojištění 2019
Jednostranné "ukončení" pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vydáno: 1. 1. 2018
Vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění § 3a ZPVZPVyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění je stanoven ve výši: