Vydáno: 24. 8. 2016
Případy, kdy období spadá do jednoho kalendářního roku § 35 odst. 2 ZDP Pro slevy na zaměstnance se zdravotním postižením (těžším zdravotním postižením) je rozhodný průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců.