Vydáno: 24. 8. 2016
Případy, kdy období spadá do více kalendářních roků Spadá-li období, za které se podává daňové přiznání, do více kalendářních roků, je výpočet složitější. V případech, kdy právnická osoba podává přiznání za období, kterým je: