Vydáno: 24. 8. 2016
Metody zápočtu § 38f odst. 2 ZDP Při použití metody úplného zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí.