Vydáno: 24. 8. 2016
Metody vynětí § 38f odst. 6 ZDPMetoda úplného vynětí se aplikuje: