Vydáno: 24. 8. 2016
Speciální případy § 38f odst. 8 ZDP V případě, pokud by poplatníkovi plynuly příjmy z několika různých států, s nimiž Česká republika uzavřela smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, bude se postupovat podle následujících pravidel: