Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) § 4, § 4a ZDPZákon o daních z příjmů vyjmenovává obecné tituly pro osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob, a to jak v případě úplatných příjmů, tak v případě příjmů bezúplatných. V některých případech je možné osvobození příjmů uplatnit u jednotlivých dílčích základů daně (pro závislou činnost v § 6 odst. 9 ZDP a pro ostatní příjmy v § 10 odst. 3 ZDP).