Vydáno: 1. 1. 2018
Plátce daně z příjmů fyzických osob § 38c odst. 1 ZDP Zatímco poplatník je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani, plátcem daně z příjmů fyzických osob se rozumí osoba, která je v návaznosti na příslušná ustanovení ZDP povinna odvést správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy.