Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů fyzických osob K nejvíce uplatňovaným titulům pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob patří osvobození u úplatného prodeje nemovitých věcí. Základní rozdělení odděluje případy, kdy zde měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let.