Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození movitého majetku od daně z příjmů fyzických osob § 4 odst. 1 písm. c) ZDPOd daně z příjmů fyzických osob jsou obecně osvobozeny veškeré příjmy z prodeje movitých věcí, s výjimkou: