Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní úplatné příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob Z dalších ustanovení § 4 odst. 1 ZDP, osvobozujících od daně úplatné příjmy fyzické osoby, uvádíme jen ty, které se v praxi vyskytují častěji: