Vydáno: 1. 1. 2018
Registrace k dani z příjmů fyzických osob Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém: