Vydáno: 1. 1. 2018
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob § 38g odst. 1 ZDP Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy: