Vydáno: 1. 1. 2018
Daňové přiznání v insolvenčním řízení § 3 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. I fyzická osoba může spadnout do úpadku (dříve označovaného jako konkurz), tedy do situace, kdy má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky. Podnikající fyzická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena, tj. jestliže souhrn závazků této osoby je vyšší než hodnota jejího majetku. Konkurz je pouze jedním z možných způsobů řešení úpadku dlužníka, dalšími možnostmi je reorganizace nebo oddlužení.