Vydáno: 1. 1. 2018
Daňové přiznání za zůstavitele § 239a až 239d DŘDaňové přiznání za zůstavitele (který pro účely daní "žije" až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti) podává osoba spravující pozůstalost (vlastním jménem na účet pozůstalosti), a to: