Vydáno: 1. 1. 2018
Placení daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob je splatná v zákonném termínu podání daňového přiznání. Případné doplatky na základě dodatečně zjištěných skutečností jsou splatné v termínu pro podání dodatečného daňového přiznání.