Vydáno: 1. 1. 2018
Zvláštní sazba daně z příjmů fyzických osob § 36 ZDP V některých případech nejsou příjmy fyzických osob zdaněny jednotnou sazbou daně (§ 16 ZDP), s případnou aplikací solidárního zvýšení daně (§ 16a ZDP), ale aplikuje se na ně tzv. zvláštní sazba daně.