Vydáno: 1. 1. 2018
Rozdělení příjmů OSVČ § 7 odst. 1 a 2 ZDPDílčí základ daně u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je upraven v § 7 ZDP. Zahrnuje se do něho příjem ze samostatné činnosti, rozdělovaný na podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost.