Vydáno: 1. 1. 2018
Vedení účetnictví fyzických osob (daň z příjmů) Hlavním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví. Ten definuje základní pojmy a upravuje základní účetní zásady, metody a pravidla.