Vydáno: 1. 1. 2018
Poplatník vedoucí daňovou evidenci § 7b ZDP Jednou z možností fyzické osoby jak evidovat příjmy a výdaje v rámci samostatné činnosti je vést tzv. daňovou evidenci.