Vydáno: 1. 1. 2018
Principy daňové evidence § 7b odst. 1 ZDPDaňová evidence je vymezena jako evidence pro účely stanovení základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, která obsahuje údaje o: