Vydáno: 1. 1. 2018
Problematika přechodu na daňovou evidenci Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci je nutné postupovat v souladu s přílohou č. 2 ZDP: