Vydáno: 1. 1. 2018
Způsob podání žádosti o stanovení daně paušální částkou § 7a odst. 1 ZDPŽádost o stanovení daně paušální částkou musí podnikatel podat svému místně příslušnému správci daně standardně nejpozději do 31. 1. zdaňovacího období, avšak pro zdaňovací období roku 2017 byla tato lhůta (vzhledem k pozdějšímu schválení novely) posunuta na 31. 5. 2017 (ale ani to nestačilo, neboť novela nabyla účinnosti až od 1. 7. 2017).