Vydáno: 1. 1. 2018
Výhody a nevýhody daně stanovené paušální částkou § 7a odst. 7 ZDP Poplatník je povinen vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, o výši pohledávek a o hmotném majetku používaném pro výkon činnosti.