Vydáno: 1. 1. 2018
Způsob stanovení výdajů procentem z příjmů § 7 odst. 8 ZDP Uplatní-li poplatník výdaje v procentní výši z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.