Vydáno: 1. 1. 2018
Vklady (vnosy) do společnosti (bez právní osobnosti), majetek získaný činností § 2719 OZ Společnost nemůže být vlastníkem majetku a nemůže ani majetek ze své činnosti nabývat, protože není právním subjektem.