Vydáno: 1. 1. 2018
Spolupracující osoby § 13 ZDPZákon o daních z příjmů umožňuje rozdělit příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou podílů na zisku společníka v. o. s. nebo komplementáře k. s., na spolupracující osoby.