Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) Příjmy a výdaje lze na spolupracující osobu rozdělit i tehdy, pokud poplatník neuplatňuje skutečné výdaje (na základě vedeného účetnictví nebo daňové evidence), ale uplatňuje výdaje procentem z příjmů (§ 7 odst. 7 ZDP).