Vydáno: 1. 1. 2018
Postup při zdanění příjmů OSVČ u společníka veřejné obchodní společnosti § 95 a násl. ZOKVeřejná obchodní společnost (zkráceně též v. o. s.) je jedním z druhů právnických osob, označovaných jako tzv. osobní společnosti. Musí mít alespoň dva společníky (právnické či fyzické osoby), kteří ručí za dluhy v. o. s. společně a nerozdílně celým svým majetkem.