Vydáno: 1. 1. 2018
Postup při zdanění příjmů OSVČ u komplementáře komanditní společnosti § 118 a násl. ZOKKomanditní společnost (zkráceně též k. s.) je typem právnické osoby, v níž jeden nebo více společníků (fyzických či právnických osob) ručí za její dluhy omezeně, tj. do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditista) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementář).