Vydáno: 1. 1. 2018
Speciální ustanovení při zdanění příjmů OSVČ pro příjmy autorů § 7 odst. 6 ZDP Speciální režim zdanění mají příjmy autorů z jejich jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud jim plynou ze zdrojů na území České republiky.