Vydáno: 1. 1. 2018
Vymezení příjmů ze závislé činnosti Mezi zdaňovanými v dílčím základu daně označovaném jako příjmy ze závislé činnosti jsou zahrnuty příjmy ze závislé činnosti (§ 6 odst. 1 ZDP), kterými rozumíme nejen příjmy z pracovního poměru podle ZP, ale i další příjmy a odměny a plnění v podobě funkčních požitků (§ 6 odst. 10 ZDP). Fyzické osoby coby poplatníci daně s příjmy ze závislé činnosti jsou jsou pro účely daně z příjmů označeny jako "zaměstnanci", a osoba, která coby plátce daně za ně plní vůči správci daně povinnosti, je pro tento účel označena jako "zaměstnavatel".