Vydáno: 1. 1. 2018
Nepeněžní příjmy ze závislé činnosti § 6 odst. 3 ZDP Mezi příjmy ze závislé činnosti patří nejen mzda (odměna, plat) vyplácená v hotovosti či zasílaná na účet zaměstnance, ale i nepeněžní příjmy spočívající v jiné formě plnění prováděného zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Tyto příjmy mohou být pravidelné nebo jednorázové, podstatné není, zda je na ně právní nárok či nikoli, a ani to, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec anebo jiná osoba.