Vydáno: 1. 1. 2018
Co není předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti § 6 odst. 7 ZDP Co není předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti je upraveno mimo obecných případů (§ 3 odst. 4 ZDP) také přímo pro dílčí základ daně ze závislé činnosti. V určitých případech jde o příjem, který není u zaměstnance předmětem daně z příjmů, i když zaměstnanec obdrží částky určené paušálně (§ 6 odst. 8 ZDP).