Vydáno: 1. 1. 2018
Paušalizace náhrad u daně z příjmů ze závislé činnosti § 6 odst. 8 ZDP Příjemné pro zaměstnavatele je ustanovení ZDP, jež umožňuje zaměstnancům paušalizovat výdaje, které nejsou považovány za zdanitelný příjem zaměstnance.