Vydáno: 1. 1. 2018
Přechodné ubytování § 6 odst. 9 písm. i) ZDPPřechodné ubytování, které by poskytl zaměstnavatel jako nepeněžní plnění zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce (např. formou poskytnutí ubytovny, bytu apod.), bude u zaměstnance osvobozeným příjmem, pokud: