Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní osvobozené příjmy zaměstnanců § 6 odst. 9 písm. t) ZDP Mezi ostatní osvobozené příjmy zaměstnanců, které jsme nezmínili v předchozím výkladu, se běžně řadí ještě tyto osvobozené částky: