Vydáno: 1. 1. 2018
Princip stanovení srážkové daně § 36 odst. 2 písm. p) ZDP Za splnění výše uvedených podmínek lze daňovou povinnost vyrovnat odvedením srážkové daně ve výši 15 %.