Vydáno: 1. 1. 2018
Výhody a nevýhody, roční zúčtování srážkové daně Použití srážkové daně může být pro zaměstnance výhodné v případech, kdy jde o příjem vyplácený souběžně od druhého či dalšího zaměstnavatele, kdy by při běžném způsobu zdanění toto vyvolalo nutnost podat daňové přiznání.