Vydáno: 1. 1. 2018
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani z příjmů § 38k odst. 4 ZDP Aby mohl zaměstnavatel přihlédnout při srážení měsíčních záloh ke slevám na dani na poplatníka-tuzemského rezidenta, jeho invaliditu nebo jeho studium a k daňovému zvýhodnění, musí k tomu mít ze strany zaměstnance učiněné prohlášení k dani, které obsahuje prohlášení o tom, jaké jsou u zaměstnance dány skutečnosti pro přiznání slevy na dani a pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě.