Vydáno: 1. 1. 2018
Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů § 38h odst. 7 ZDPPovinnost srazit zálohu na daň (příp. navýšenou o solidární zvýšení daně u zálohy) vzniká při výplatě nebo připsání mzdy (příjmů ze závislé činnosti) poplatníkovi (zaměstnanci) k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-li se zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové období, srazí zaměstnavatel zálohu při zúčtování mzdy.