Vydáno: 1. 1. 2018
Povinnosti zaměstnavatele jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti Zaměstnavatel má mnoho povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů (ZZ a ZP, vč. jejich prováděcích vyhlášek a příslušných nařízení vlády).