Vydáno: 1. 1. 2018
Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění na dani z příjmů § 38l ZDPPoplatník (zaměstnanec) je povinen svému zaměstnavateli prokázat, že má nárok: