Vydáno: 1. 1. 2018
Prokázání nezdanitelných částí základu daně z příjmů Dále uváděný způsob prokázání nezdanitelných částek základu daně zaměstnancem zaměstnavateli je popsán v § 38l odst. 1 ZDP. Připomeňme, že nezdanitelné části základu daně lze nárokovat pouze v ročním zúčtování daně ze závislé činnosti anebo v případě, kdy si poplatník sám podá daňové přiznání.