Vydáno: 1. 1. 2018
Prokázání daňového zvýhodnění na dani z příjmů Dále uváděné skutečnosti rozhodné pro aplikaci daňového zvýhodnění prokazuje zaměstnanec zaměstnavateli způsobem popsaným v § 38l odst. 3 ZDP.