Vydáno: 1. 1. 2018
Roční vyúčtování daně vybírané srážkou Pokud je daňový subjekt registrován jako plátce daně ze závislé činnosti nebo daně vybírané srážkou, tak bez ohledu na to, zda vůbec něco zaměstnanci srazil (buď jako zálohu na daň, nebo jako srážkovou daň), musí zpracovat vyúčtování za uplynulé zdaňovací období (u závislé činnosti je to kalendářní rok) nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění.