Vydáno: 1. 1. 2018
Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu Zákon o daních z příjmů ošetřuje také případy, kdy zaměstnavatel coby plátce daně: