Vydáno: 1. 1. 2018
Daň z příjmů z kapitálového majetku § 8 odst. 1 a 2 ZDPPříjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti nebo o podíly společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na zisku, jsou: