Vydáno: 1. 1. 2018
Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění § 8 odst. 7 ZDP Také příjem z plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně z kapitálového majetku po snížení o zaplacené pojistné.